top of page

החנות של בית המרפא של חן ושני

הארות:

1. ספרים דיגיטליים ישלחו אליכם במייל בהקדם עם קבלת הודעה על התשלום

2. זמן הספקה של מוצרים מן המלאי הוא מספר ימים בדואר רשום. זמן הספקה של מוצרים מיובאים שאינם במלאי תלוי בזמינותם בחו"ל ובעבודת הדואר - בכל מקרה כשלושה שבועות.

bottom of page