top of page
full-logo-square-nontransparent.gif

קהילת המטפלים של בית המרפא

מקום לצמוח יחד!

חדש !!! שימו לב למסר בסרטון

Edited Image 2016-11-17 12-13-30

מה נותן המנוי לקהילה?

 • פרנסה יותר טובה !
       * ממקצועיות משודרגת וביטחון מקצועי
       * משיתופי פעולה 
       * מסופרוויז'ן קהילתי
       * מתוכנית העמיתים (להרוויח מהלהצמיח)
       * חדש! - שפע למטפלים - ממפגשים שבועיים על שיווק וקידום הפרנסה עם חן

   

 • קבוצת וואטסאפ ייעודית: קשר ישיר למורים הותיקים חן ושני פרופסורסקי - כל שאלה תקבל מענה.
   

 • הנחות גדולות על השתתפות בכתות האמן
   

 • 3 שעות סופרוויז'ן קהילתיות חודשיות (שווה ערך של 900 ש"ח באחד על אחד עם חן)

מטרות הקהילה

 • להקנות ידע ודיוק בידע בכדי לעזור למטפלים בשטח לצמוח ולהצליח יותר
   

 • לעזור למטפלים עם המקרים המורכבים בעזרת כלי הסופרוויז'ן באופן קהילתי מה שהופך את זה לכלי לימוד לכולם
   

 • בואו להצמיח את הקהילה ותרוויחו הן בפן המקצועי והן בפן הכלכלי על ידי הצטרפות לתוכנית העמיתים

Group Lecture
bottom of page