full-logo-square-nontransparent.gif

קהילת המטפלים של בית המרפא

מקום לצמוח יחד!

מטרות הקהילה

 • להקנות ידע ודיוק בידע בכדי לעזור למטפלים בשטח לצמוח ולהצליח יותר
   

 • לעזור למטפלים עם המקרים המורכבים בעזרת כלי הסופרוויז'ן באופן קהילתי מה שהופך את זה לכלי לימוד לכולם
   

 • בואו להצמיח את הקהילה ותרוויחו הן בפן המקצועי והן בפן הכלכלי על ידי הצטרפות לתוכנית העמיתים

מה נותן המנוי לקהילה?

 • שיח מקצועי ישיר עם חן ושני פרופסורסקי
   

 • הנחות גדולות על השתתפות בכתות האמן
   

 • 3 שעות סופרוויז'ן קהילתיות חודשיות (שווה ערך של 900 ש"ח באחד על אחד עם חן)
   

 • הזכות להצטרף לתוכנית העמיתים ולהרוויח כלכלית