top of page

בואו לצפות בסדרה
שתרחיב לכם את הידע על קורונה

זיכרו - ידע זה כוח - במיוחד בבריאות

מיטב המומחים מתחום הרפואה

רופאים בכירים מדברים בכנות

2

מיטב המומחים בתחומי המדע הרלוונטיים

בחינת התיאוריות הרווחות לאור המדע העדכני - מול המקורות

bottom of page